В този, отворен за всички посетители курс представяме обща информация за системата за управление на учебни курсове Moodle. Курсът цели да насочи посетителите към останалите, посветени на Moodle курсове.

Курс, който демонстрира какви елементи може да съдържа един учебен курс от системата Moodle.

Курсът е предназначен за преподаватели, които искат да използват Moodle в преподавателската работа. В курса се разгледжат начините за представяне на учебен материал и организиране на дейности.

За лица, IT специалисти, които администрират една или повече инсталации на Moodle.