В този, отворен за всички посетители курс представяме обща информация за системата за управление на учебни курсове Moodle, която цели да насочи посетителите към останалите, посветени на тази система курсове.

Курсът е предназначен за преподаватели, които искат да използват Moodle в преподавателската работа. В курса се разгледжат начините за представяне на учебен материал и организиране на дейности.

Курс, който демонстрира какви елементи може да съдържа един учебен курс от системата Moodle.