Достъпен за всички посетители курс с обща информация за Excel и предлаганите от този сайт курсова за Excel.

Голямото разпространение и широко използване на Excel превръщат усвояването на умение за работа с него в необходимост за всеки. Курсът е предназначен за всички потребители, които проявят интерс.