Курс за разучаване на най-популярната система за управление на съдържанието.

Курс, запознаващ участниците с принципите на функциониране на Интернет: слоен модел и протоколи, система от имена на домейни, хостинг, хипертекст, стилове, изисквания и средства за създаване на сайтове. Курсът създава база от знания необходими на всеки, който желае да започне сам да поддържа сайт или компетентно да състави  задание за изработване на сайт.