Скоро качени на сайта курсове

Обща информация и указания за ползване на сайта.

Голямото разпространение и широко използване на Excel превръщат усвояването на умение за работа с него в необходимост за всеки. Курсът е предназначен за всички потребители, които проявят интерс.

Курс, запознаващ участниците с принципите на функциониране на Интернет: слоен модел и протоколи, система от имена на домейни, хостинг, хипертекст, стилове, изисквания и средства за създаване на сайтове. Курсът създава база от знания необходими на всеки, който желае да започне сам да поддържа сайт или компетентно да състави  задание за изработване на сайт.

JavaScript е език за програмиране, който с развитието на Интернет заема все по значително място. Познаването му е необходимо за всички, които правят уебсайтове, както и при създаване на мобилни приложения. Настоящият курс е въведение в програмирането на JavaScript.

Болшинството от хората, които дори ежедневно използват Word пренебрегват много важни понятия, свързани с оформлението на документи и даже показват вредни навици в начина по-който съставят документи. Този курс си поставя за цел да посочи най-силните страни на Word и да Ви научи как да ги използвате.

В курса се разяснява понятието Строително информационно моделиране - превод на термина BIM - Building Information Modelling. Курсът е полезен за всички специалисти от строителния отрасъл.

Имате малка фирма и искате да достигнете нови клиенти. Имейл маркетингът може да помогне! Запишете този курс и започнете да намирате клиенти.

В този курс ще научите как да подходите, че уверено и бързо да се обучите за работа с всеки нов софтуер, който Ви се наложи да използвате.

Курс, стартиран защото човек, с който си кореспондирах по имейл ми зададе този въпрос.