Скоро качени на сайта курсове

Обща информация и указания за ползване на сайта.

JavaScript е език за програмиране, който с развитието на Интернет заема все по значително място. Познаването му е необходимо за всички, които правят уебсайтове, както и при създаване на мобилни приложения. Настоящият курс е въведение в програмирането на JavaScript.

Болшинството от хората, които дори ежедневно използват Word пренебрегват много важни понятия, свързани с оформлението на документи и даже показват вредни навици в начина по-който съставят документи. Този курс си поставя за цел да посочи най-силните страни на Word и да Ви научи как да ги използвате.

В курса се разяснява понятието Строително информационно моделиране - превод на термина BIM - Building Information Modelling. Курсът е полезен за всички специалисти от строителния отрасъл.

Имате малка фирма и искате да достигнете нови клиенти. Имейл маркетингът може да помогне! Запишете този курс и започнете да намирате клиенти.

Голямото разпространение и широко използване на Excel превръщат усвояването на умение за работа с него в необходимост за всеки. Курсът е предназначен за всички потребители, които проявят интерс.

В този курс ще научите как да подходите, че уверено и бързо да се обучите за работа с всеки нов софтуер, който Ви се наложи да използвате.

Курс, стартиран защото човек, с който си кореспондирах по имейл ми зададе този въпрос.

Курс, който демонстрира какви елементи може да съдържа един учебен курс от системата Moodle.