В курса се разучава концепцията BIM и софтуерният продукт Revit Architecture