В този курс ще научите как да подходите, че уверено и бързо да се обучите за работа с всеки нов софтуер, който Ви се наложи да използвате.