Курсът е предназначен за преподаватели, които искат да използват Moodle в преподавателската работа. В курса се разгледжат начините за представяне на учебен материал и организиране на дейности.