Курс, стартиран защото човек, с който си кореспондирах по имейл ми зададе този въпрос.