Курс, който демонстрира какви елементи може да съдържа един Moodle курс.