Курс, който демонстрира какви елементи може да съдържа един учебен курс от системата Moodle.