Представяне по теми

 • Начална секция

  • В този курс с пълно име "Достъпна информация за Moodle и за курсовете тук" и кратко име "Инфо за Moodle", представяме обща, достъпна информация за системата за управление на учебни курсове Moodle. С търсене в Интернет всеки лесно може да открие и да се запознае с такава информация (затова я наричаме "достъпна"), но тук ще представим някои подбрани данни, в съобразен с нашите цели логически ред и вид.

   Целта,

   която искаме да постигнем с категория курсове Moodle от този сайт е

   да осъществим контакт с потребители на Moodle и да им помогнем в  използването на системата за постигане на целите, които те са си поставили.

   Напомняме, че за да осъществим връзка, трябва да направите регистрация.
   Ако веднага искате да зададете въпроси, влезте в профила си, запишете се в този курс и добавете въпроса си в следния форум:

  • Наименованието Moodle,

   навсякъде на този сайт ще го изписваме на латиница, защото все още няма еднаква, използвана от всички дума за изписване на български език. Ще произнасяме това име като "мудъл", което е най-близко до английското произношение. Наименованието Moodle, всъщност, е съкращение от първите букви на думите: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Модулна, обектно ориентирана, динамична среда за обучение).

   Moodle е софтуер,

   който се инсталира на сървър и може да представлява сайт или раздел от сайт, предназначен за предоставяне на достъп до учебни материали.

   Moodle се използва от

   учебни заведения - за провеждане на хибридно или изцяло онлайн обучение; фирми - за предлагане на образователни курсове, обучение на персонал и/или на потребители на продукти; независими експерти, представящи своята дейност.

   Moodle е иновативна система за преподаване,

   съобразена със съвременни педагогически теории, позволяваща на преподавателя да реализира оригинални идеи за обучаване, възпитаване, социализиране и развиване на компетенции във възпитаниците.

   Moodle е система за управление на съдържанието

   - специализирано за образователни цели съдържание, което се използва едновременно от много потребители: обучаваните, техните родители, преподавателите, администраторите и служителите на учебното заведение или фирма, външни лица, посещаващи сайта на системата.

   Moodle е обемиста система

   с множество модули, като към стандартните модули, може да се добавят и други. Системата е много гъвкава и чрез подбиране на активните модули и персонализиране може да се нагласи за удовлетворявана на различни конкретни нужди. Запознаването на преподаватели, администратори и персонал с такава обемиста и многолика система изисква време и усилия, за съкращаване на което има нужда от обучение в специализирани курсове.

   Moodle е свободен софтуер,

   което означава, че за ползване на софтуера не се плаща с пари, плаща се с труд за придобиване на знания за системата и с усвояване на умения за ползване. Поради това, че програмният код на Moodle е достъпен, програмисти могат да правят промени в него и да го приспособяват към конкретни нужди. Това, обаче, означава и че много програмисти могат да се изкушат да представят пред недостатъчно информирани клиенти свои разработки на базата на Moodle, като изцяло свои.

   С този сайт целим пряко подпомагане на развитието на системата Moodle,

   по начина, който създателите на Moodle желаят да се прави това - чрез инструментите, които те са предоставили, за обсъждане, предлагане на промени, съобщаване за проблеми и т.н. Ще се постараем да убедим и насърчим, и всички потребители на нашите курсове да постъпват по този полезен за обществото начин.

   За кого биха били полезни курсове за Moodle?

   За всички, свързани със сферата на образованието:
   - ръководни кадри в учебни заведения и образователни институции,
   - преподаватели,
   - служители в администрацията на учебни заведения,
   - системни администратори и специалисти по ИТ,
   - предприемачи и частни учители, които искат да печелят от образователни услуги.

   За всяка от посочените групи има специфични кръгове от въпроси за Moodle, които са важни за дадената група, но не толкова важни за други групи и затова възнамеряваме да предложим специализирани курсове насочени към различните групи.

   Стартираме с курса:

 • Демонстрационен Moodle курс

  • Достъпен за всички посетители курс, демонстриращ какви елементи може да съдържа един учебен курс от системата Moodle: етикет, страница, форум, чат, задание, тест и т.н.

 • Moodle за преподаватели

  • Обучението в курса се провежда върху избрана от курсиста платформа, която може да бъде: официалната демонстрация на Moodle, безплатен хостинг в MoodleCloud, платформата на училището, в което курсистът преподава, личен хостинг или на настоящия сайт. 

   Изборът на платформа цели максимално достоверно възпроизвеждане на условията, при които курсистите вече използват  или ще използват Moodle в бъдеще.

   Всички преподавани въпроси се упражняват в избраната платформа и създадения учебен курс може да остане там за бъдещо ползване след приключване на курса.

   Учебният план, цената и продължителността на обучението ще бъдат уточнени след диалог с всеки кандидат, а курсът ще започне след заплащане на договорената сума.

 • За администратири на Moodle

  • За лица, IT специалисти, които администрират една или повече инсталации на Moodle.