Представяне по теми

  • Нека в този, отворен за всички посетители на сайта курс да посочим първо някои интернет връзки, към ресурси в Интернет, от които всеки може да почерпи информация за Excel и начина на работа с него.

  • Проблем при ползването на източници като посочените е, че поднесената в тях информация е подредена според целите на поднасящите я, а не според нуждите на интересуващия се от нея.

  • Какво ще намерите на този сайт?

   На този сайт имате възможност да осъществите контакт с други опитни потребители на Excel, които споделят свои знания. Можете да поставите свои конкретни въпроси за Excel, за което е необходимо да се регистрирате и след това да напишете въпрос във форума "Въпроси и отговори" на този курс.

   Не се притеснявайте да опишете от какво е породен Вашия конкретен интерес от изучаване на Excel. В каква професионална област работите? Какви конкретни данни въвеждате и обработвате? Какви изводи и информация искате да извличате от тези данни? Как трябва да  представите данните и резултатите от обработката им и т.н.?

   Въз основа на тази информация, ако вече съставените на този сайт курсове не дават отговор на вашите въпроси, сме готови да коригираме тяхното съдържание и да съставим нови курсове във Ваш интерес.