Представяне по теми

 • Тема 1

  Настоящият курс е направен с цел да демонстрира структурата на един учебен курс в системата Moodle и да покаже елементите, които могат да се съдържат в такъв курс. Адресът, на който тозу курс беше създаден за порви, е: https://my.vsu.bg/moodle/course/view.php?id=12. След пренасяне на съдържанието му на този сайт, в курса се правят от време на време малки промени - подобрения.

  За повече информация за курсовете в Moodle, вижте страниците от документацията на Moodle на българскиКурсове и Главна страница на курс.

  Този курс е с тематичен формат и неговите секции съответстват на теми учебен материал. Зададена му е настройка "Разположение на курса" - "По една секция на страница", затова на главната страница от всички секции се показват само заглавията им във вид на хипервръзки, понякога придружени от кратки резюмета.

  Настоящият текст е резюмето на секция "Тема 1". За да видите останалото съдържание на някоя секция, щракната върху заглавието й. 

  Форум: 1
 • Тема 2

  За имена на първите две секции се използват имена по подразбиране "Тема 1" и "Тема 2".

  В секция "Тема 2" демонстрираме ресурса "Етикет". За да отворите цялата секция щракнете върху името й отгоре "Тема 2".

 • Ресурс страница

  Настройката "Използване името по подразбиране" на тази секция и на следващите сакции в този курс е изключена и са им зададени други, по-подходящи имена.

  Страница: 1
 • Ресурс Файл

  В тази секция се демонстрират ресурсът Файл.

  Файлове: 11
 • Ресурси и дейности

  Демонстрираните в предишните секции на този курс елементи представляват ресурси - неща, които преподавателите предоставят на студентите за да им изложат учебния материал. Чрез ресурсите се осъществява еднопосочна връзка - преподавателите предоставят информация, но не се получава обратна връзка от студентите.

  За получаване на обратна връзка в секциите на курсовете на Moodle могат да се добавят дейности. В следващите секции на този курс се демонстрират възможностите на дейностите. Дейностите могат да се оценяват и получените оценки да се впишат в дневника за оценки.

  Важно: Гостите могат само да четат описанията на дейностите, но да участват в дейности могат само влезли в сайта с име и парола регистрирани потребители.

 • Дейност Обратна връзка

  Обратна връзка: 1