Представяне по теми

  • Този текст е резюмето на главната секция на курс, която носи номер 0. Обикновено тук се намира форум "Обявления", който в този курс е преместен в секция "Тема 1".

    • С този пример правим изследване дали настоящият курс се посещава повече от студенти или повече от преподаватели.

      Моля посочете дали сте студент или преподавател?