Представяне по теми

  • Този текст е резюмето на главната секция на курс, която носи номер 0. Обикновено тук се намира форум "Обявления", който в този курс е преместен в секция "Тема 1".

    • Това е форум с единствена дискусия. Всички мениня се показват на едно място. За да се натрупат мнения в този форум и да можете да получите нагледно впечатление от него, моля напищете своето мнение по въпроса:

      Мотивирани ли сте да ползвате Moodle?

    • За да видите отговорите на другите участници, трябва първо Вие да отговорите на поставения въпрос?

    • Това е форум, в който всеки участник, по всяко време може да изпрати нова тема за обсъждане или да отговаря на мненията на другите участници.