Представяне по теми

  • Този текст е резюмето на главната секция на курс, която носи номер 0. Обикновено тук се намира форум "Обявления", който в този курс е преместен в секция "Тема 1".

    • В този чат може да задавате въпроси, които имате за Moodle.
      Чатът е направен с демонстрационна цел. За да срещнете в него други участници, трябва да имате с тях уговорено време, когато всички да влезете и проведете разговор в този чат.