Представяне по теми

  • Този текст е резюмето на главната секция на курс, която носи номер 0. Обикновено тук се намира форум "Обявления", който в този курс е преместен в секция "Тема 1".

  • Настройката "Използване името по подразбиране" на тази секция и на следващите сакции в този курс е изключена и са им зададени други, по-подходящи имена.

    • Както се виждаше в Тема 1, текстовете, въведени чрез етикети, се показват постоянно върху главната страница на курса. За разлика от етикетите, страниците са текстове, които се отварят след щракване върху хипервръзки, намиращи се върху страницата на курса.

      Настоящият текст се нарича описание на страницата. Впрочем, такова описание имат всички видове ресурси. С настройките им се задава дали описанието да се вижда върху страницата на курса и върху страницата на ресурса.

      Когато се показва на главната страница на курса, името на ресурса страница, в случая "Пример за страница", е хипервръзка при щракване върху която, в случая, се отваря една примерна страница.