Представяне по теми

 • Този текст е резюмето на главната секция на курс, която носи номер 0. Обикновено тук се намира форум "Обявления", който в този курс е преместен в секция "Тема 1".

 • В тази секция се демонстрират ресурсът Файл.

  • Този текст е описанието на текстовия файл, което в зависимост от настройките, може да се показва на страницата на курса или не.

   При вградено показване, когато щракнете върху името на файла, съдържанието му се показва като страница от Moodle курса с блокове за навигация около него.

  • Ако щракнете върху името на този файл, ще трябва да го запишете и отворите на Вашия компютър.

   Принудително изтегляне се използва за файлове, които студентите трябва да изтеглят, за да изпълнят върху тях някакви задачи.

  • Ако щракнете върху името на този файл се отваря нов изскачащ прозорец на браузъра, в който се показва описанието и информацията за файла.

  • При начин на показване "Отваряне" съдържанието на файла се показва в прозореца на браузъра и заема целия прозорец.

   За връщане в Moodle курса трябва да се използва Back бутона на браузъра.

  • Това е документ, изготвен с OpenOffice, от който са направени pdf файловете от предишните примери.