• Главна секция

  Този текст е резюмето на главната секция на курс, която носи номер 0. Обикновено тук се намира форум "Обявления", който в този курс е преместен в секция "Тема 1".

  • Ресурс Файл

   В тази секция се демонстрират ресурсът Файл.

   • Вградено показване File 144 bytes текстов файл
   • Принудително изтегляне File 144 bytes текстов файл
   • В изскачащ прозорец File 144 bytes текстов файл
   • Отваряне File 144 bytes текстов файл
   • Отваряне File 1.9KB HTML document
   • Вградено показване File 37.5KB PDF документ
   • Отваряне File 37.5KB PDF документ
   • В изскачащ прозорец File 37.5KB PDF документ
   • Принудително изтегляне File 19.9KB OpenDocument Text document
  Ресурс страницаРесурс Папка