Представяне по теми

  • Този текст е резюмето на главната секция на курс, която носи номер 0. Обикновено тук се намира форум "Обявления", който в този курс е преместен в секция "Тема 1".

    • Това е пример за ресурс URL, който сочи към главната страница на превода на документацията на Moodle на български. За да отворите тази страница трябва да щракнете върху името на URL-а. Съществуват 3 начина за показване: Вградено, Отваряне или В изскачащ прозорец. Първият пример демонстрира Вградено показване.

    • Начин на показване "Отваряне". В прозореца на браузъра се показва само съдържанието на посочения с URL ресурс. За връщане обратно в Moodle се използва Back бутона на браузъра.