Учебни записки

2. HTML

2.2. Писане на HTML

Статични уебстраници се създават, като техният HTML код се пише предварително и се запазва в текстови файлове, които се качват във файловата система на сървър. Обикновено тези файлове имат разширение .html или .htm.

За писане на HTML код може да се използват, най-простите редактори за текст, които не правят форматиране на текста. В операционната система Windows, такива редактори са Notepad и WordPad, които са част от операционната система и са налични на всеки компютър с Windows.

Съществуват и редактори, предназначени специално за писане на HTML код, които имат специфични функции улесняващи, създаването на такъв код. За целите на този курс препоръчваме работната среда за създаване на приложения за интернет Aptana Studio 3. Важна първоначална информация за този продукт може да намерите на страница Aptana Studio 3.

За по-бързо отваряне и нанасяне на промени в текстови файлове удобен за операционна система Windows е и редакторът Noteped++. Студентите, желаещите да се запознаят и с този редактор, може да си инсталират и него.