Учебни записки

2. HTML

Какво е HTML?

Уебстраниците са хипертекстови документи, т.е. документи, които съдържат хипертекст.

Хипертекст се нарича, текст, който наред с възприеманите от потребителя букви и символи, съдържа и други символи, даващи допълнителна информация на браузърите, например за това: коя част от текста е заглавие, коя е абзац, коя е хипервръзка, къде да се вмъкне изображение и т.н.

Съставянето и вмъкването на тази допълнителна информация сред обикновения текст, се извършва на език, наричан език за маркиране (отбелязване, на английски Markup Language).

Езикът за съставяне на хипертекстови документи се нарича хипертекстов език за маркиране (на английски HyperText Markup Language или съкратено HTML).

Всички браузъри "разбират" този език и оформят външния вид на страниците изпълнявайки инструкциите, които са получили посредством този език.

От своето създаване до сега HTML е претърпял многогодишно развитие и промени, преминал е през няколко версии, последната от които се означава като HTML5. В настоящия курс ще използваме именно тази, последна, прилагана в момента за създаване на нови сайтове, версия.

Основите на HTML трябва да се познават за да може да се съставят качествени уебстраници.