Учебни записки

12. Инсталиране и настройване на локален сървър

За да може да се изпробва работата на сървърния софтуер върху компютъра на автора му, на този компютър трябва да се инсталират: уеб сървър и интерпретатори на езиците за програмиране, който се използват, сървър за база данни и др.

Всяко необходимо приложение, може да се инсталира и настрои отделно, но това отнема време и изисква познаване на всяко отделно приложение. За улесняване на този процес съществуват софтуерни пакети, които съдържат най-често използваните за създаване на сайтове сървърни приложения. Такъв пакет се изтегля и инсталира като едно приложение, всички приложения в него са предварително настроени и всяко от тях е готово за използване веднага след завършване на инсталацията.

Такъв пакет, който съдържа уеб сървър Apache, интерпретатор на PHP и Perl, сървър за база данни MySQL, и FTP сървър е XAMPP. Този пакет ще използваме в нашия курс.

Указания

Ще изтеглим и инсталираме преносима (portable) версия на XAMPP, в следните стъпки:

Изтегляне

1. На страницата за изтегляне https://www.apachefriends.org/download.html, щракваме хипервръзката "More Downloads".

2. На страницата, която се отваря, щракваме върху хипервръзката "XAMPP Windows".

3. На следващата страница щракваме върху хипервръзката с най-високата налична версия.

4. От предоставените за изтегляне файлове щракваме върху xampp-portable...x64...zip и изтегляме файла.

Инсталиране

5. Отваряме папката, в която е запазен изтегления файл и с щракване на десния бутон на мишката върху името му избираме Extract All...

6. С щракване на бутон Browse избираме устройство C:, щракваме бутон Extract и изчакваме разархивирането да завърши.

Стартиране

7. Отваряме папка C:\xampp и с двойно щракване на мишката стартираме програмата за управление на сървърите xampp-control.exe

8. При показване на съобщение от Windows Defender, щракваме върху надписа More Info.

9. Щракваме бутона Run Anyway.

10.  Избираме езика, на който ще ползваме програмата за управление и щракваме Save.

11.  В прозореца на програмата за управление щракваме бутон Start срещу надписа Apache.

12. Ако се покаже съобщение, че липсва библиотека VCRuntime140.dll, изтеглете и инсталирайте Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (Виже на страница )

13. При успешно стартиране на Apache, надписът в прозореца на програмата за управление се оцветява в зелено, а надписът върху бутона се променя на Stop.

14. При първото стартиране се показва съобщение от защитната стена на Windows, в което щракваме бутон Allow Access. При следващи стартирания на Apache това съобщения няма да се показва повече.

Изпробване

В браузър отваряме адрес http://localhost и се показва главната страница на работещия вече на нашия компютър интернет сървър.