Учебни записки

14. Средства за улесняване създаването на сайтове

14.3. Библиотеки за JavaScript

Ако на даден сайт се използва значително количество програмен код на езика JavaScript, то писането на този код съществено се улеснява с използване на готови, с отворен код библиотеки.

Сайт с връзки към сайтовете на такива библиотеки: javascripting.com

Една от известните, широко използвани Javscript библиотеки е jQuery (вижте: jQuery Tutorial).

Основа на много от тези библиотеки е Node.js (nodejs.org) - интерпретатор на JavaScript езика, който се изпълнява както в браузъра на клиента, така и от сървъра.