1. Основи на Интернет

1.2. Име на сайт, домейн

Съществена част от унифицираният локатор на ресурси е домейнът. Например, за настоящата страница, с адрес https://vanyog.com/moodle/mod/book/view.php?id=315&chapterid=100 домейнът е: vanyog.com (статия Домейн в Wikipedia). Домейнът се състои от, разделени с точка части, които също се наричат домейни, съответно от първо, второ и трето ниво, изброени от дясно наляво. Счита се, че домейните образуват йерархична структура, като домейните от по-високите нива са под-домейни на домейните от по-ниските нива. Така, например, vanyog се явява под-домейн от второ ниво на домейна от първо ниво com.

Всеобщо е разбирането домейн да  се нарича уникалното съчетание от домейн от второ със съответен домейн от първо ниво. Това съчетание се нарича име на домейн, а домейна от първо ниво, разширение на името. Така vanyog.com е име на домейн с разширение .com.

Домейните от първо ниво (com, org, biz, bg и др.) са ограничен брой и се определят от  Интернет корпорация за присвоени имена и адреси (ICANN). Пълният списък на домейните от първо ниво може да видите тук. На английски тези домейни се наричат  top-level domain или се означават със съкращението TLD. Най старите домейни от първо ниво се наричат Generic top-level domains - gTLD. Още подробности за домейните от първо ниво - вижте в List of Internet top-level domains, Домейн от първо нивоДомейни от първо ниво (TLD) – общи и регионални домейни (видео).

Домейните от второ ниво представляват комерсиален интерес и са обект на покупко-продажби, макар, че има възможности и за ползване на няколко безплатни такива. При регистриране на домейн от второ ниво бъдещият собственик на домейна избира в кой домейн от първо ниво, предпочита да постави своя домейн от второ ниво и съставя подходящо за своите цели име, (име на фирма, инициали, име на продукт и т.н.) Избраното име не може да съвпада с името на друг домейн в същия домейн от първо ниво.

Домейните от трето ниво се задават от собствениците на домейни от второ ниво. Те не са задължителни и се създават с цел удобство.

Посочваме домейна като част от адреса на интернет страница, но домейни се използват не само за уеб, но и при други интернет услуги, електронна поща, обмен на файлове и др.