1. Основи на Интернет

1.4. IP адреси и портове

Всяко, свързано с Интернет устройство, при своето присъединяване към мрежата получава уникален цифров идентификатор, наречен интернет протоколен адрес или IP адрес. IP адресът на изпращащото устройство и IP адресът на получаващото устройство се съдържат в служебната част на всеки предаван в мрежата пакет информация и се използват за правилно насочване на пакетите.

Съществуват две системи за съставяне на IP адреси: IPv4 - от 32 битови адреси и IPv6 - от 128 битови адреси. Буквата v е съкращение от думата version, а цифрата 4 е номер на версия.

За нагледно възприемане от хора адресите IPv4 се представят с четири цели числа, разделени с точка, например:

192.168.13.1
127.0.0.1
164.138.218.89

Адресите IPv6 (версия 6 на IP протокола) се представят с осем четирицифрени шестнадесетични числа, разделени с двоеточие, например:

1080:0:0:0:0:800:0:417A

По-голямо разпространение в момента има използването на IPv4, докато IPv6 е в процес на навлизане във все по-широка употреба. Статистика на разпространението на IPv6 по държави вижте тук.

Централна роля при разпределянето на IP адреси между потребителите на Интернет играе Служба за присвояване на имена и адреси в Интернет (IANA), същата организация, която регистрира и домейните от първо ниво. Тя разпределя множества от IP адреси между 5, географски обособени, регионалните разпределители (RIRs). От твоя страна регионалните разпределители определят IP адреси на националните разпределители (NIRs), а националните - на локални разпределители (LIRs) и последните - на доставчици на Интернет (ISPs).

Всяко устройство, получава променлив или постоянен IP адрес, при установяване на връзка с мрежата на доставчика на Интернет.

Портове

Установяването на връзка с устройството, което има даден IP адрес, може да преследва различни цели, например: изпращане към това устройство на URL на ресурс с цел получаване на този ресурс, или изпращане на електронно съобщение, или установяване на връзка за обмен на файлове и т.н. Всяка от тези цели се постига чрез използване на отделни абстрактни канали, наричани мрежови портове. Всеки порт има свой номер и портове с различни номера са предназначени за различни цели, например: порт 21 - за файлов транспортен протокол (FTP), 80 - за Уеб и т.н. Пълен списък на портовете и имената на услугите, които се осъществяват чрез тях: Service Name and Transport Protocol Port Number Registry.