1. Основи на Интернет

1.6. Регистриране на домейн

Технически, регистрирането на домейн означава добавяне на запис в зоната на някой DNS сървър.

DNS сървърите са собственост на доставчиците на Интернет и регистрирането на домейн от второ ниво се предлага от тях като платена услуга. Цената на тази услуга зависи от времето, за което се ангажира домейна (в месеци или години), но е различна, също така, и за различните домейни от първо ниво.

Домейните от първо ниво (bg, ru, mk и др.), които съвпадат с кодове на държави по стандарта ISO-3166, са обект на специална регулация и се регистрират от (обикновено единствен за всяка държава) регистратор. (Вижте: Country code top-level domain - ccTLD) Регистратор на домейните bg e register.bg.

Останалите домейни от първо ниво, традиционно имат някакво смислово значение за характера на дейността на своя собственик:

com - се предпочита за сайтове на фирми с търговска дейност,
biz - сайтове за бизнес,
info - информационни сайтове,
org - организации, обикновено с идеални цели,
edu - образователни институции,
net - интернет услуги и т.н.

Цените за домейни от второ ниво се различават в различните домейни от първо ниво. Например, вижте тук

Регистрирането на домейн от второ ниво се извършва дистанционно, през Интернет и преминава през няколко стъпки:

  1. Проверяване дали името, което собственикът желае да постави на своя домейн от второ ниво, не е вече регистрирано в избрания домейн от първо ниво. Ако избраното име е заето, то може да се избере друг домейн от първо ниво или да се смени името с друго, което още не е заето.
  2. Ако избраното име е свободно се преминава към попълване на три типа данни за контакт, които са задължителни за всеки домейн: данни за собственика, данни за технически администратор и данни за финансово отговорно лице (счетоводител). И трите групи данни включват: име на организация, име и фамилия на лице, адрес, град, пощенски код, имейл и телефон.
  3. Извършва се плащане по електронен път.

Обикновено, няколко минути след като  плащането бъде завършено от системата за плащане по електронен път, новият домейн влиза в действие и при отваряне с браузър се вижда тестова интернет страница.

Съществуват няколко домейна от първо ниво (cf, ga, gh, ml, tk)1, в които можеха да се регистрира безплатно домейн от второ ниво. Регистрацията се извършваше през сайта: freenom.com (Виже указания). В момента услугата не е достъпна.

При регистриране на домейн, на сайта, през който се извършва регистрацията, се създава клиентски профил на собственика. В бъдеще собственикът на домейна, може да влезе в профила си със зададените при регистрирането потребителско име (най-често това е имейл адресът) и парола. Това му дава достъп до контролния панел на клиентския профил. През контролния панел на клиентския профил: се управлява платеният домейн; може да се заявят други платени услуги (например хостинг); да се променят лични данни; да се извършват плащания и получават счетоводни документи; да се поиска техническа помощ и т.н.

---

1 Любопитното е, че тези домейни са кодове на следните държави: cf - Централноафриканска република, ga - Габон, gh - Гана, ml - Мали, tk - Токелау.