1. Основи на Интернет

1.9. Хостинг

Регистрирането на домейн в системата за имена на домейни само осигурява едно съответствие между, регистрирания домейн и IP адрес на приложение сървър, което трябва да изпълнява заявките за ресурси в чиито URL-и се използва този домейн.

Следващият важен аспект при създаването на уебсайт е осигуряване на хардуер и софтуер, които приемат и изпълняват заявки от клиенти до съответния IP адрес. Хост (домакин) се нарича приложението сървър, което реагира на заявките към конкретен IP адрес. Услугата, състояща се в осигуряване на  хост за даден домейн от второ ниво се нарича хостинг. Хостингът е услуга, обикновено платена, извършвана от фирми и лица, които най-общо ще наричаме компании за хостинг.

Има няколко вида хостинг:

Споделен хостинг

При този вид, софтуерът и хардуерът обслужват сайтове на повече от един собственици. Всеки собственик разполага с определена квота от общите ресурси: дисково пространство, интернет трафик, процесорно време и т.н.

Достъпните безплатно хостинг услуги обикновена са от вида споделен хостинг. Регистриране за безплатен хостинг, може да се направи, например, през сайтовете: infinityfree.net (вижте указания), bul.net, zettahost.bg и др. (вижте резултат от търсене в Google с думите безплатен хостинг)

Хостинг в персонален виртуален сървър (VPS)

Виртуалните сървъри представляват файлове, които съхраняват информация, използвана от специален софтуер за виртуализация. Софтуерът за виртуализация по записаната в тези файлове информация имитира свързани в Интернет отделни компютри. Под виртуален сървър, всъщност, се разбира именно такава имитация на компютър, който притежава: собствено дисково пространство, операционна система, процесор със зададен брой ядра, оперативна памет, съответен на операционната система, инсталиран от собственика софтуер за обслужване на пристигащи от клиентите заявки и т.н.

Колокация

Хардуерът и софтуерът, принадлежащи или наети от различни собственици се намират в място, осигурено от доставчик на услугата. Всеки собственик осигурява сам обслужване на своя хардуер, а доставчикът на услугата гарантира непрекъсваемо захранване, постоянна връзка с Интернет и подходящи за хардуера атмосферни условия, физическа охрана и опазване.

Облачен хостинг

При този вид хостинг организацията или човекът - клиент на доставчика на хостинг, ползва множество услуги, които са необходими за присъствие в Интернет, например: споделено хостване на интернет приложение, съхраняване на файлове, база данни и т.н. Всяка от тези услуги има определени измерими параметри: използван трафик, дисково пространство, сумарно време на ползване и т.н. Цената, която се заплаща на доставчика на облачния хостинг е пропорционална на реално използваните от клиента ресурси. Доставчици на такъв вид хостинг са големи, известни компании като: Google, Microsoft, Amazon, IBM и др.

Локален хостинг

Така ще наречем хостингът, който не е външна услуга, а се осъществява чрез осигуряване изцяло от заинтересованата страна на: хардуер, софтуер, връзка с Интернет, електрическо захранване, обслужване и т.н. Този вид хостинг трудно може да осигури трайно присъствие в Интернет, поради това, че един собственик рядко притежава всички ресурси с всички достатъчно високи параметри, но може да се използва временно, с цел разработване и тестване на нови идеи. Такъв хостинг, например, може да използва при създаване на нов сайт с цел демонстриране на работата му и обсъждане.

Форма на локален хостинг имаме например, когато на своя компютър, разработчикът на нов сайт, стартира виртуален сървър или софтуерни сървъри, върху които тества всеки етап от работата си по новия сайт.