1. Основи на Интернет

1.11. Уебсайт

Уебсайт или просто сайт наричаме множество от хипертекстови документи (интернет страници), които имат общ домейн.

Уебсайтът представлява интелектуален продукт, обект е на интелектуална собственост. Сайтът е резултат от творческа дейност на един човек или на повече хора.

Създаването и поддържането на сайт се състои в упражняване на различни по същината си дейности:

 • администриране на хостинг и домейн;
 • създаване или избиране на съдържание, като: текст, изображения, аудио, видео;
 • проектиране или дизайн на начина на представяне на съдържанието - върху коя страница, какво да се показва, как да е подредено, в какви размери и цветове и т.н.;
 • конвертиране на избраното съдържание и дизайн в хипертекстови документи и подходящи за Интернет файлове;
 • програмиране на софтуер;
 • наблюдаване на сайта - колко често се посещава, какво е поведението и мнението на посетителите, как бива откриван в търсачките, дали няма злонамерени действия към сайта и др.
 • подобряване и актуализиране във всички аспекти.

При големи сайтове, представящи голям брой страници, всяка от тези дейности, може да се изпълнява от различни хора или екипи от хора. За всяка дейност се изискват специфични умения и квалификация. При по-малки сайтове всички дейности може да се изпълняват и от един човек, който е усвоил част от уменията за всяка от дейностите или се концентрира сам върху някои от дейностите, а за останалите дейности се обръща, когато има нужда, към услуги на други лица.

В настоящият курс ще разгледаме в една или друга степен всички тези дейности. Целта е всеки участник в курса да добие представа за всяка дейност и всеки участник да може да реши дали би искал сам да ги изпълнява.

От възникването на идеята до появяването на даден сайт в Интернет се преминава през следните технически етапи:

 • създаване на локално (върху компютъра на разработчика или предоставяно от него място в Интернет) копие на сайта;
 • оценяване на качествата на локалното копие и внасяне на поправки в него;
 • пренасяне на създаденото локално копие върху наети хостинг и домейн - публикуване на сайта;
 • популяризиране на новия сайт с цел привличане на посетители.

Добра идея е използването на локално копие на сайта да продължи и след неговото публикуване в Интернет, като някои промени по сайта се правят първо в локалното копие и се публикуват в наетия хостинг едва след убеждаване в тяхната сполучливост.

Именно тези етапи с активна работа първо върху локално копие на сайт ще представим в този курс.