Учебни записки

1. Основи на Интернет

1.10. Уебсайт

Уебсайт или просто сайт наричаме множество от хипертекстови документи (интернет страници), които имат общ домейн.

Уебсайтът представлява интелектуален продукт, обект е на интелектуална собственост. Сайтът е резултат от творческа дейност на един човек или на повече хора.

Създаването и поддържането на сайт се състои в упражняване на различни по същината си дейности:

  • администриране на хостинг и домейн;
  • създаване или избиране на съдържание, като: текст, изображения, аудио, видео;
  • проектиране или дизайн на начина на представяне на съдържанието - върху коя страница, какво да се показва, как да е подредено, в какви размери и цветове и т.н.;
  • конвертиране на избраното съдържание и дизайн в хипертекстови документи и подходящи за Интернет файлове;
  • програмиране на софтуер;
  • наблюдаване на сайта - колко често се посещава, какво е поведението и мнението на посетителите, как бива откриван в търсачките, дали няма злонамерени действия към сайта и др.
  • подобряване и актуализиране във всички аспекти.

При големи сайтове, представящи голям брой страници, всяка от тези дейности, може да се изпълнява от различни хора или екипи от хора. За всяка дейност се изискват специфични умения и квалификация. При по-малки сайтове всички дейности може да се изпълняват и от един човек, който е усвоил част от уменията за всяка от дейностите или се концентрира сам върху някои от дейностите, а за останалите дейности се обръща, когато има нужда, към услуги на други лица.

В настоящият курс ще разгледаме в една или друга степен всички тези дейности. Целта е всеки участник в курса да добие представа за всяка дейност и всеки участник да може да реши дали би искал сам да ги изпълнява. Професията архитект разгръща творчески потенциал, изгражда естетически вкус, умения за дизайн, комуникативни умения, широка обща култура - качества, които улесняват и позволяват изпълняване и на творческа дейност по създаването на сайтове. Много архитекти, за да представят своите идеи и проекти, активно присъстват в Интернет. Ако и Вие искате да се присъедините към тези архитекти, настоящият курс ще Ви бъде полезен.

Сайтът като цяло или отделни негови детайли имат конкретни автори и те разполагат с авторски права върху всеки детайл. Върху съдържанието на сайтовете в Интернет има авторски права! Това, в повечето случаи, означава, че копирането и разпространяването на това съдържание, без поискано разрешение от конкретния автор, освен за лична употреба е забранено.

Вижте повече в глава Задължителни изисквания.

Посочването на конкретно съдържание от конкретен сайт, чрез публикуване на хипервръзка, която води към това съдържание и сайт, например, в социалните мрежи или на други сайтове, не представлява копиране и е желано от авторите, защото това насочва повече хора към тяхното съдържание, прави ги известни, а това е целта на всяко присъствие в Интернет.