1. Основи на Интернет

1.12. Видове уебстраници и сайтове

Според поведението, което имат уебстраниците при показване в браузър, ще различаваме следните видове:

  • Статични страници ще наричаме страници, които съдържат само неподвижен текст и изображения.
  • Активни страници ще наричаме страници, в които настъпват промени при различни действия на потребителя. Например: при преминаване на курсора на мишката над даден текст, се променя цвета на фона, сменя се някое изображение, появява се нова част от страницата, започва движение и т.н.; при щракване с мишката се случват други промени и прочее.
  • Динамични или интерактивни страници са тези, чието съдържание зависи от извършеното от потребителя на предишната страница. Например: в сайта на онлайн магазин на предишната страница потребителят е избрал няколко артикула, а на заредената след това страница се показват само тези артикули и общата им цена.

Най-просто е създаването на статични страници. За целта само се избира и сглобява тяхното съдържание. При тях не е необходимо програмиране.

При активните страници се изисква да се програмира как да се променят страниците при различни действия на потребителя и създаването им изисква знания по програмиране. Действията на потребителя като: движение на мишката, щракване на ляв или десен бутон на мишката, натискане на клавиш и др. се наричат събития. Създаването на активни страници изисква задаване или програмиране на това какво да се случи при определени събития.

При интерактивните страници е необходимо и изпращане на информация до сървъра какво е направил потребителят на предишната страница, сървърът трябва да анализира и евентуално да запази тази информация и тогава да сглоби според нея ново съдържание за следващата страница. Динамичните страници изискват програмиране на софтуер изпълняван от сървъра и изработването им изисква знания по програмиране на използван от сървъра език за програмиране.