2. HTML

2.3. Стартиране създаването на сайт с Aptana Studio 3

Изпълняването на тези указания е възможно след изтагляне и инсталиране на Aptana Sudio 3. Хипервръзки към сайтовете за изтегляне ще намерите на страница Необходим софтуер и документация в сайта за учебни материали на ВСУ.

 1. Стартираме Aptana Studio 3


 2. Щракваме върху командата за стартиране на нов Web Project:


 3. Избираме Basic Web Template и щракваме бутон Next. 4. Попълваме име на проекта, например, FirstSite и щракваме бутон Finish


 5. Щракваме двойно върху името на новия проект, за да се видят неговите файлове.


 6. Щракваме двойно върху името на файл index.html за да го отворим


 7. Копираме от тук следния HTML код:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Page Title</title>
</head>
<body>

<h1>This is a Heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>

 1. В прозореца с HTML кода на файл index.html селектираме целия код с Ctrl+A и на негово място поставяме с Ctrl+V копирания код.

 2. Щракваме бутон Run As, за да видим резултата в браузър.


 3. Ако преди това не сме запазили файла, щракваме Save в прозореца, който се показва


 4. Показва са прозореца на FireFox със отворена в него страница.