2. HTML

2.5. Преглеждане на HTML кода

В Aptana Studio като браузър за демонстриране на създаваните сайтове се използва FireFox. Ето защо на компютъра, на който инсталираме Aptana Studio е добре предварително да има инсталиран браузър FireFox.

Във FireFox може да се разгледа HTML кода на цялата страница или на селектирана част от страница. Ако с щракване на десния бутон на мишката се избере команда Viеw Page Source се показва HTML кода на цялата страница. Ако с влачене на мишката селектираме чест от страница, то при щракване с десния бутон на мишката и избиране на команда View Selection Source се показва HTML кода само на селектираната част от страницата.

HTML кодът, който се показва от браузъра с тези команди, може да се различава от реално пристигналия в браузъра HTML код, защото браузърите  правят свое "тълкуване" и преподреждане на получения код. Това е една от причините да се налага да преглеждаме HTML кода, който пишем и в браузър.

Друг повод за разглеждане на HTML кода в браузър е да научим как чрез HTML е направена някоя част от страница, която разглеждаме. Това ще ни подскаже идеи, как и ние да пишем своя код.

Версиите на съвременните браузъри за настолни и преносими компютри включват специални инструменти, предназначени за разработващите уебсайтове. Във FireFox това са инструментите от подменю Web Developer. Ще разгледаме някои от тези инструменти, когато възникне повод да ги използваме.