1. Основи на Интернет

Какво е Интернет?

Интернет се нарича глобалната компютърна мрежа. В тази мрежа може да се свърже всеки компютър или друго дигитално устройство и така това устройство получава възможност да обменя информация с всяко друго, също свързано в Интернет достъпно устройство.

Вижте: Интернет - статия в bg.wikipedia.org

Клиент и сървър

Устройство, чието основно предназначение е да предоставя информация на други устройства от мрежата се нарича сървър, а устройство, което е предназначено да получава информация се нарича клиент. Казва се още, че сървърите предоставят, а клиентите ползват, съответен тип интернет услуга. За простота говорим за "устройства", но понеже се имат пред вид програмируеми устройства, по-точно, клиент и сървър са функции, които се изпълняват от съответните устройства чрез подходящ софтуер. Софтуер, който изпълнява функция на сървър, както и софтуер, който изпълнява функция клиент, може да има и на един и същи компютър. Така че, идеята за комуникация между клиент и сървър е идея за комуникация между софтуерни приложения. Клиент е приложение, което изпраща заявка до друго приложение, наречено сървър, и получава от сървъра отговор на своята заявка.

Хипертекстови документи и уеб

Една от основните услуги в Интернет е услугата достъп до документи,  съдържащи текст, изображения, звукова и видео информация, и хипервръзки към други документи. Този вид документи се наричат още интернет страници или уеб страници, а мрежата, която те съставляват благодарение на свързаността помежду си чрез хипервръзки, се нарича Уеб. (World Wide Web, съкратено WWW или W3) Интернет страниците се наричат още и хипертекстови документи.

Стандарти и протоколи

Обменът на информация между приложения, изпълнявани върху свързаните в Интернет устройства се осъществява посредством спазването на стандарти - набори от правила наричани още протоколи. Протоколите определят подробностите относно начина на представяне и пренасяне на информацията. Предмет на настоящият курс е създаването на интернет страници (хипертекстови документи) и затова ще споменем само протоколите, използвани именно за тази цел.

Организация

Организацията, която подготвя, обсъжда и публикува стандартите за Уеб е консорциума World Wide Web Consortium (W3C) (статия в Wikipedia), на чиито сайт  w3.org може да се намери информацията за тези стандарти.