2. HTML

2.4. Улеснения при работа с Aptana Studio

Aptana Studio 3 има редица функции, които улесняват работата с HTML код:

При спиране на курсора над някоя част от html таг се показва информация за тази част:

При натисване на знак < с цел започване писането на нов таг се показва списък на възможните тагове:

След изписване на 1-2 букви, в този списък остават да се показват само имената на възможни тагове, започващи с тези букви:

Когато с мишката се щракне върху име на таг от списъка, вдясно се показва информация за ролята на таговете с такова име.

Двойното щракване с мишката върху име на таг дописва цялото име.

Натискането на клавиш Enter дописва не само името избрано от списъка, а вмъква автоматично и затварящ таг. Например:

Ако все още нещо липсва в така съставената двойка от отварящ и затварящ таг, пред номера на реда се показва удивителен знак.

При въвеждане на интервал след името на таг се появява списък на възможните имена на атрибути:

Натискането на клавиш Enter, след като от списъка е избрано име на атрибут, дописва името на атрибута, знак = и две кавички, между които се очаква да бъде написана стойността на атрибута.

За завършване на HTML кода на хипервръзката от примера, остава да се допише или постави с copy-paste адресат, към който сочи хипервръзката и текстът, който ще се вижда като хипервръзка. Например:

Когато отварящият таг започва на един ред, а съответният му затварящ таг се намира на друг ред. Пред номера на реда с отварящия таг има знак - (минус).

Ролята на този знак е да позволи "сгъване" на HTML кода, заграден между отварящия и затварящия тагове. Щракването на знака минус предизвиква скриване на редове, например така:

Щракването върху знака + в останалият, нескрит, първи ред извършва обратно "разгъване" и показване на всички редове. 

Посоченото "сгъване"-"разгъване" е полезно при работа с големи и сложни html документи.