6. Отзивчив и адаптивен дизайн

Разглеждането на уебстраници в днешни дни става през голямо разнообразие от устройства, имащи различни размери и резолюция на екраните. Това поставя пред дизайнерите на уебстраници задача да направят така, че дадена страница да изглежда добре и да се ползва удобно независимо от размера на екрана.

Дизайн, който е един за всички устройства, но направен така, че страниците да изглежда различно върху различни по размер екрани, т.е. страниците да се приспособяват чрез скриване на част от съдържанието, размествания и промяна на размерите на детайлите, се нарича отзивчив дизайн (на английски.- Responsive Web Design RWD).

Адаптивният дизайн (на английски - Adaptive Web Design - AWD) е вид уеб дизайн, който се избира автоматично и е различен за устройствата с различни размери на екрана.

Инструментите за разработване на сайтове в браузърите дават възможности за изобразяване на страниците по начина, по който биха изглеждали върху екрани с различни размери. Вижте: Firefox Responsive Design Mode

Съществуват и онлайн тестове, за проверка доколко дадена страница е удобна за ползване на мобилни устройства, например:  Mobile Friendly Test