Учебни записки

9. Оптимизиране за търсачки

За разрастването на мрежата Уеб и превръщането и в полезен, масово използван източник на информация голяма роля са изиграли търсещи машини, популярно наричани търсачки.

Търсещите машини, използват специален софтуерни приложения, наречени уебпаяци или ботове. Този софтуер проверява съдържащите се във всяка уебстраница текстове и извършва индексиране на страниците. Индексирането означава попълване на голяма база данни с информация, коя дума на коя страница в Интернет се среща. Тази информация позволява на търсачката, при заявки за търсене на посочени от потребителите думи, търсачката да върне като отговор адресите на страници, в които се срещат тези думи.

Друго действие на ботовете е да намерят всички хипервръзки, които се срещат във всяка страница и по тях да стигнат до други страници, които също да индексират. Така те стигат до всички страници в Уеб, към които има хипервръзки, в други, вече индексирани страници.

Всяка търсачка има уебсайт, в който потребителите попълват думи, отнасящи се до информацията, която искат да открият и виждат резултатите, които търсачката им връща. Такива сайтове са: google.bg, bing.com, yahoo.com, yandex.ru и още много други.

Услугите на търсачки се ползват и без да се посещава специално такъв сайт. Съвременните браузъри се обръщат към търсачки автоматично, когато в адресното им поле потребителят напише обикновени думи вместо URL.

Всеки собственик на уебсайт би искал неговия сайт да се показва на първите места в резултатите, които търсачките показват. Тогава сайтът е откриваем от посетителите и щраквайки върху хипервръзката, показвана от търсачката, посетителите стигат до него.

Правенето на един сайт по такъв начин, че той да е откриваем от търсачките е специализирана дейност която се нарича оптимизиране за търсачки (или на английски search engine optimization, SEO)

Без дълбоко навлизане в областта на оптимизирането за търсачки, нека да посочим, че минималното условие за откриването на даден сайт от търсачките е към този сайт да има хипервръзки в други, известни вече на търсачките сайтове. Такива сайтове са, например, така наречените сайтове директории. Вижте Списък с важни БГ уеб директории за добавяне на сайтове Необходима стъпка е подаването на информация за всеки нов сайт в достатъчно на брой, директории с висок рейтинг.

Вместо това може да се използват инструментите за създатели на сайтове на различните търсачки: search.google.com/search-console, bing.com/toolbox/webmaster, webmaster.yandex.com и т.н.

Вижте:  Оптимизация за търсачки - статия в bg.wikipedia.org