9. Оптимизиране за търсачки

За разрастването на мрежата Уеб и превръщането и в полезен, масово използван източник на информация голяма роля са изиграли търсещи машини, популярно наричани търсачки.

Търсещите машини, използват специални софтуерни приложения, наречени уебпаяци или ботове. Този софтуер преглежда съдържащите се във всяка уебстраница текстове и илюстрации, и извършва индексиране на страниците. Индексирането означава попълване на голяма база данни с информация, коя дума на коя страница в Интернет се среща. Тази информация позволява при заявки за търсене на посочени от потребителите думи, търсачката да върне като отговор адресите на страници, в които се срещат тези думи.

Друго действие на ботовете е да намерят всички хипервръзки, които се срещат във всяка страница и по тях да стигнат до други страници, които също да индексират. Така те стигат до всички страници в Уеб, към които има хипервръзки, в други, вече индексирани страници.

Всяка търсачка има уебсайт, в който потребителите попълват думи, отнасящи се до информацията, която искат да открият и виждат резултатите, които търсачката им връща. Такива сайтове са: google.bg, bing.com, yahoo.com, yandex.ru и още много други.

Услугите на търсачки се ползват и без да се посещават специално техните сайтове. Съвременните браузъри се обръщат към търсачки автоматично, когато в адресното им поле потребителят напише обикновени думи вместо URL.

Всеки собственик на уебсайт би искал неговия сайт да се показва на първите места в резултатите, които търсачките показват. Тогава сайтът е откриваем от широка аудитория потенциални посетители.

Правенето на един сайт по такъв начин, че той да е откриваем от търсачките е специализирана дейност която се нарича оптимизиране за търсачки (или на английски search engine optimization, SEO)

Без дълбоко навлизане в областта на оптимизирането за търсачки, нека да посочим, че минималното условие за откриването на даден сайт от търсачките е към този сайт да има хипервръзки в други, известни вече на търсачките сайтове. Такива сайтове са, например, така наречените сайтове директории. Вижте Списък с важни БГ уеб директории за добавяне на сайтове. Необходима стъпка за популяризиране на всеки сайт е подаването на информация за него в достатъчно на брой, директории с висок рейтинг.

Заедно с регистриране на сайта в директории може да се използват инструментите за създатели на сайтове на търсачките: search.google.com/search-console, bing.com/toolbox/webmaster, webmaster.yandex.com и т.н.

Съществуват инструменти за автоматично анализиране на качествата на сайтове и уебстраници за индексиране и класиране в търсачки (SEO chekers, SEO analysers). Безплатни инструменти може да се намерят с търсене с думите free seo checker.

С такъв инструмент може да се провери оптимизацията на даден сайт. Инструментът класифицира недостатъците, на страниците, които открива в категории, като: грешки (errors), които трябва да се отстранят с приоритет; и съобщения (warnings) които би било добре също да се отстранят, но, може би, след отстраняване преди това на грешките. След всяка съобщена слабост се показват хипервръзки към указания, какво трябва да се направи. Четенето на такива указания може да даде базови знания за същността на SEO и неговото осъществяване.

Оптимизирането за търсачки се състои във:

  • внимателно съчиняване на текстовете на страниците с цел смислено употребяване и повтаряне на ключови думи, по които се цели страницата да бъде откривана в търсачките;
  • поставяне и настройване на някои подлагани на анализ от търсачките HTML тагове;
  • оптимално балансиране на дължината на заглавията и текстовете;
  • съставяне на подходящи URL-и на страниците;
  • съставяне на специален файл карта на сайта;

Вижте:  Оптимизация за търсачки - статия в bg.wikipedia.org