7. Потребителско изживяване

Посещаването и преглеждането на една уебстраница е вид преживяване за посетителя. Това преживяване включва: рационална оценка на съдържанието по отношение на неговата полезност, пълнота и съответствие с целта на посетителя; емоции: радост или тъга, възторг или яд и др.; естетическа оценка: красиво-грозно, оригинално-банално и пр.

Добра идея е създателите на уебстнраници да вземат предвид потребителското преживяване. Установяването на потребителското преживяване, изучаването му, откриването на причините за различните му детайли и набелязването на мерки за постигане на промени в една или друга посока, е специфична дейност, практикуването на която изисква специални знания.

От техническите параметри на една страница, като имащи значение за положителното потребителско преживяване се посочват: бързината на зареждане и достъпността на съдържанието през различни устройства, което на практика означава използване на бързи технологии и отзивчив, и осигуряващ достъпност дизайн.

Нека да посочим един от онлайн инструментите за анализ на бързината и достъпността на уебстраници:  PageSpeed Insights. Резултатите, които дава този инструмент, съдържат точни препоръки и хипервръзки към указания за преодоляване на установените проблеми.

Потребителско изживяване - статия в bg.wikipedia.org