3. Транспорт на файлове (FTP)

Стартирайки създаването на уебсайт, ние създаваме структура от директории и файлове, съдържащи ресурсите за този сайт. - Когато се създават статични страници, HTML кодът на тези страници се съхранява в .html файлове. Във файлове с разширения, като .jpg, .png, .pdf и други, запазваме изображения и документи, които също сме решили да направим достъпни на сайта.

Разглеждането на .html файлове, с цел да се види как ще изглеждат като страници става чрез отваряне на съответния .html файл с браузър.

След като сме привършили с подготовката на първите страници на сайта, за да ги направим видими в регистрирания домейн и хостинг, следва да създадем копия от файловете, предназначени за сайта, от файловата система на нашия компютър във файловата система на уебсървъра, който ще отговаря на заявките към нашия сайт.

Пренасянето на файлове между файловите системи на две, свързани в Интернет устройства се извършва най-често според протокола за транспорт на файлове (File Transport Protocol - FTP) с помощта на приложения за осъществяване на този транспорт, които се наричат FTP клиенти.

В настоящият курс ще използваме FTP клиентът FileZilla FTP Client.

След изтегляне, инсталиране и стартиране на това приложение виждаме главния му прозорец, който е разделен на две половини: лявата половина представя файловата система на нашия компютър, а дясната - файловата система на друг компютър, на който има сървър за транспорт на файлове (FTP сървър).

Осигуряването и на FTP сървър е част от хостинг услугата, която ползваме, и когато регистрираме хостинг, получаваме данни за осъществяване на връзка с FTP сървъра на доставчика. Необходимите данни са:

URL или IP адрес на сървъра
номер на използвания порт
потребителско име и
парола

Комбинацията от потребителско име и парола идентифицира FTP потребител. Всеки FTP потребител има достъп до определена директория от файловата система на FTP сървъра, има делегирани права и др. настройки. Администраторът на хостинга има възможност да създава нови и да изтрива FTP потребители, както и да променя настройките.

За да не се налага многократно въвеждане на данните за връзка с FTP сървърите, във FileZilla Client е предвидено създаване на директории с данните на сървърите, с които влизаме във връзка. Прозорец със запазените данни (Site Manager) се отваря при щракване на бутона:

За въвеждане на данни за нов FTP сървър се щраква бутона:

В прозорчето, което се отваря се попълва име на данните за достъп. Добра идея е това име да съвпада с домейна на сайта.

Данните за достъп, които трябва да са съвсем точни се попълват в полетата вдясно на прозореца Site Manager:

Друга настройка, която ще ускори работата ни с дадения сървър, е да щракнем подстраница Advanced и да зададем с щракване на бутона Browse... директорията от нашия компютър, на която съхраняваме файловете от сървъра (Default local directory) и директорията на сървъра, в която най-често се налага да качваме и изтегляме файлове (Default remote directory).

Щракването на бутона Connect стартира опит за осъществяването на връзка между нашия компютър и FTP сървъра.

Преди осъществяване на връзка, се показва запитване, дали искате паролата да се запази. Нормално е да я запазите, но ако до FileZilla на компютъра ще имат достъп и други хора, които не искате да стигат до файловата система на сайта, може да отмените запазването и да я въвеждате на ръка преди всяко свързване със сървъра.

При опита за осъществяване на връзка може да се покаже съобщение относно валидността на сертификата за шифроване:

В този прозорец се поставя отметката Allways trust certificate in future sessions, за да се прескача показването на този прозорец при следващи свързвания с FTP сървъра.

След осъществяване на връзката в дясната половина на прозореца на FileZilla се показва файловата система на FTP сървъра - директориите и файловете на сървъра.

Най-честите действия, които изпълняваме с FiliZilla са:

качване (upload) на избрани файлове от нашия компютър на FTP сървъра и

изтегляне (download) на избрани файлове от сървъра на нашия компютър.

Файлове и директории се избират от съответния прозорец с щракване на мишката и използване на комбинации Shift+click и Ctrl+click за добавяне към избраните на още файлове и директории. След това с щракване на десен бутон на мишката се избира съответна команда upload от нашия компютър към сървъра или download от сървъра към нашия компютър.