13. Програмиране на PHP

Файловете, които съдържат програмен код на PHP обикновено имат разширение .php. Тези файлове могат да съдържат или само програмен код на PHP, или HTML код, в който на различни места са вмъкнати участъци с PHP програмен код.

Пример за второто:

<h1>Страница с информация за PHP</h1>

<?php phpinfo(); ?>

В този пример имаме заглавие, което е HTML код и участък заграден от знаците <?php и ?>. Този участък именно съдържа програмен код на PHP. В случая - функцията phpinfo(); която показва подробна информация за интерпретатора на PHP на сървъра.

Статичен сайт, състоящ се от хипертекстови документи с разширения .html, може бързо да се превърне в динамичен, базиран на PHP сайт, като първо само се преименуват всички файлове - разширението .html се променя на .php и след това се пристъпи към вмъкване на програмен код в някои от файловете.

Съществува възможност, дори и без да се променя разширението на файловете от .html на .php, да се настрои сървърът да обработва .html файловете като .php файлове. Но това не е за препоръчване да се прави, ако в някой .html файлове няма да има програмен код на PHP.

Срещан проблем при създаването на статични сайтове, изискващ намиране на решение, е необходимостта един и същи html код да се повтаря в много от страниците на сайта. Например: частта от страниците, която предоставя хипервръзки към група от страници, често наричана меню на групата от страници, може да се повтаря на всяка страница от тази група. Ако всяка страница е направена в отделен html файл, то html кодът, представящ навигацията, се повтаря във всеки файл и при възникване на необходимост от корекции в тази навигация се налага отваряне и повтаряне на промените във всички файлове, което изисква работа и отнема време. Повтарянето на едни и същи промени в много файлове може да се избегне, ако повтарящият се html код се постави в отделен файл и съдържанието на този файл се прочита и вмъква, където е необходимо. С използване на php програмен код, този проблем намира лесно решение. Повтарящият се html код се запазва в отделен файл и във всички файлове, в които трябва да се показва същия код се вмъква:

<?php include 'fileName.php'; ?> 

или само include 'fileName.php'; ако файлът съдържа само програмен код. Естествено, fileName.php трябва да е името на файла, чието съдържание трябва да се вмъкне на това място.

include, include_once, require и require_once са команди от езика за програмиране PHP предназначени за вмъкване и изпълняване на програмен код от други файлове. Разликите в действието на тези команди са, че при командите, съдържащи думата include, ако възникне грешка при вмъкването или изпълняването на програмния код от външния файл, изпълнението на php код се прекратява. Казва се, че грешките се третират като фатални грешки. При командите, съдържащи думата require, в случай на грешка, изпълнението не се прекратява, а продължава с опити да се изпълни следващият по-нататък програмен код. Казва се, че в този случай грешките не се третират като фатални. Думата once означава, че ако командата за вмъкване на дадения файл се срещне и на други места, вмъкването ще се извърши само веднъж, при първото срещане на командата. 

Повече за основите на програмирането на PHP, може да научите от онлайн учебника PHP 7 Tutorial

Справки и пълна информация за различни функции може да намерите в официалната документация PHP Manual