1. Основи на Интернет

1.10. Връзка домейн-хостинг

Регистраторите на домейни имат задължението да поддържат в актуален вид информацията за всеки регистриран при тях домейн. Тази информация включва: имена, имейл адреси, телефони и др. на собственика, на техническото лице и на лицето за счетоводно обслужване; адресите на DNS сървърите, на които се намират записите на домейна; срокът, за който е ангажиран домейна от настоящия собственик и др.

Най-често DNS сървърите със записи относно даден домейн са собственост и се намират при доставчика на хостинг, който може да е различен от регистратора на домейна. Ето защо за да се настрои функционирането на един сайт е необходимо:

  1. при регистратора на домейна, да се посочат DNS сървърите на хостинг доставчика
  2. при хостинг доставчика да се укаже на сървърния софтуер, че той следва да обслужва заявките за съответния домейн.

Вижте как се прави това при регистриране на домейн в freenom.com и на хостинг в infinityfree.net.