Учебни записки

13. Средства за улесняване създаването на сайтове

Диркетното писане на HTML код, CSS правила, програмен код на Javascript, PHP или друг език за програмиране, с цел постигане на желаното съдържание и външен вид на страниците на един сайт е продължителен и трудоемък процес. Този процес може значително да се ускори, ако се използват вече съществуващи, публикувани, свободни за ползване разработки.

Това могат да бъдат:

HTML шаблони (HTML templates)

CSS рамки за разработка (CSS frameworks)

Javascript библиотеки (Javascript libraries)

PHP библиотеки, рамки за разработка (PHP libraries, PHP Frameworks)

Системи за управление на съдържанието (Content Management Systems - CMS)

Онлайн информационни системи със специализирано съдържание и други.

Ще се разгледаме накратко всеки от тези видове разработки.