14. Средства за улесняване създаването на сайтове

Диркетното писане на HTML код, CSS правила, програмен код на Javascript, PHP или друг език за програмиране, с цел постигане на желаното съдържание и външен вид на страниците на един сайт е продължителен и трудоемък процес. Този процес може значително да се ускори, ако се използват вече съществуващи, публикувани, свободни за ползване разработки.

Това могат да бъдат:

  • HTML шаблони (HTML templates)
  • CSS рамки за разработка (CSS frameworks)
  • Javascript библиотеки (Javascript libraries)
  • PHP библиотеки и рамки за разработка (PHP libraries, PHP Frameworks)
  • Библиотеки и рамки за други езици за програмиране (Java, Perl, Python, Ruby и др.)
  • Системи за управление на съдържанието (Content Management Systems - CMS)
  • Онлайн информационни системи за специализирано съдържание (например Moodle - за учебни курсове, OpenCart - за електронна търговия)
  • Комплексни облачни услуги - "строители" за сайтове (website builders, например: edX, mobirise)

Ще се разгледаме накратко всеки от тези видове инструменти.