14. Средства за улесняване създаването на сайтове

14.2. CSS рамки за разработка

CSS рамки за разработка (технологични рамки) са колекции от файлове, съдържащи CSS правила за форматиране на HTML елементи. Използването им спестява писането на такива правила и улеснява постигането на отзивчив външен вид на елементите на страниците. Освен CSS правила, за постигане на някои динамични ефекти, в CSS рамките може да се използва и javascript.

Информация за CSS рамки може да се намери в Интернет с търсене на думите CSS frameworks.

Една от лесните за използване CSS рамки е 3W.CSS, за ползването на която има публикуван учебник W3.CSS Tutorial. Тази рамка се състои от един файл, с URL https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css. Може да се използва само чрез посочване на този адрес или чрез изтегляне и поставяне на този файл на нашия сайт. Във всеки HTML файл, в който искаме да използваме 3w.css, в първия случай, поставяме:

<link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">

а във втория случай:

<link rel="stylesheet" href="w3.css">

(Да припомним, че мястото не тези тагове е между <head> и </head> таговете на документа.)

Използването на 3w.css се свежда до задаване в стойността на атрибута class на различни html елементи принадлежност към съответен клас, за който клас е зададено някакво правило за форматиране. Класовете и особеностите на форматирането им са описани в справочника за w3.css W3.CSS Reference.

Например: посочването на клас w3-circle към изображение, прави това изображение да се изреже под формата на елипса.

<img class="w3-circle" src="meeting.jpg" alt="meeting">