Учебни записки

15. WordPress

15.1. Изтегляне и инсталиране

Изтаглянето и инсталирането на WordPress на локален сървър, протича в следните стъпки:

Изтегляне и разархивиране

1. На началната страница на сайта wordpress.org щракваме горе, вдясно, хипервръзката GetWordPress.

2. На следващата страница щракваме бутона Download WordPress 5.1.1

Изтегленият .zip файл съдържа PHP файлове с програмен код, изображения, данни и др. необходими за стартиране на Wordpress.

3. В директорията, в която се запазва изтегления файл, с щракване на десния бутон на мишката върху името на файла, подаваме команда за разархивиране.

Отваряме създадената при разархивирането папка wordpress-5.1.1 и в нея намираме друга папка wordpress.

4. От съображения за сигурност е добре папката wordpress да се преименува, например на wp.

5. Копираме преименуваната папка в C:\xampp\htdocs\FirstSite

Първо стартиране и инсталиране

6. Отваряме в браузър адрес: http://localhost/FirstSite/wp

Показва се страница за избиране на език. Избираме Български и щракваме "Напред".

Следващата страница съдържа кратко обяснение какво се изисква за успешно инстаиране. Трябва предварително да сме създали потребител и база данни. (Вижте: phpMyAdmin)

7. Щракваме бутона "Да действаме!".

8. Попълваме данните, които знаем за базата данни и потребителя и щракваме бутона "Напред".

9. На следващата страница щракваме бутона "Изпълняване на инсталацията".

10. На следващата страница попълваме според своите съображения данните в различните полета и щракваме бутона "Инсталиране на WordPress".

Инсталирането завършва с показване на съобщение:

Ако щракнете бутон "Вход" ще отидете на страницата за влизане в контролния панел за администриране на WordPress,
а ако искате да видите как изглежда току що направеният с WordPress сайт, трябва да отворите адрес: http://localhost/FirstSite/wp