15. Бази данни

В компютърните науки бази данни се наричат обемисти колекции от данни, обединени от нуждата за използване с определена цел. Съчетанията от хардуерни и софтуерни средства за организиране съхраняването на бази от данни се наричат системи за управление на бази данни (СУБД). (Вижте статия: База данни в Wikipedia).

Интерактивните сайтове получават данни от потребителите, които данни се съхраняват и използват по-късно за различни цели, например: лични данни за потребителски профили, данни за стоки, поръчки, текстове и изображения за показване на страниците на сайт и др. Запазването и извличането на тези данни се осъществява с помощта на системи за управление на бази данни. Предоставянето за ползване на система за бази данни е услуга, предлагана от компаниите за хостинг. Тази услуга е част от абонаментния план, за който клиентът абонат плаща. Някои безплатни планове за хостинг може също да предлагат възможност за създаване и ползване на бази данни с минимални, непредставляващи търговски интерес параметри.

В настоящият курс ще разгледаме системата за управление на бази данни MySQL, която представлява софтуер с отворен код и е достъпна безплатно. Сървър, който може да изпълнява заявки, отнасящи се до бази данни MySQL е част от пакета XAMPP, чието изтегляне, инсталиране и стартиране описахме. Официалният сайт на MySQL e mysql.com и именно от този сайт може да се изтегли най-нова версия, и да се намери официалната документация.