15. Бази данни

15.2. phpMyAdmin в XAMPP

phpMyAdmin е сървърен софтуер с отворен код, написан на езика за програмиране PHP, който служи за администриране на бази данни от вида MySQL.

Основните действия, които се извършват с phpMyAdmin са:

  • създаване на потребители;
  • създаване на бази данни и таблици в базите данни;
  • редактиране на структурата и на данните в базите данни;
  • архивиране и възстановяване, копиране на данни и др.

Създаване на потребител на база данни

От съображения за сигурност достъпът до данните в една база данни се получава чрез посочване на потребителско име и парола. Информацията отнасяща се до дадено потребителско име и парола и какви права за достъп се получават с тях, се нарича потребителски профил. Такива профили се създават от администратор на хостинга през съответен панел за управление. На локален хостинг, осигурен с пакета XAMPP, такъв панел за управление е phpMyAdmin.

За стартиране създаването на потребител с phpMyAdmin, на страницата на панела, щракваме върху хипервръзката Server и след това върху хипервръзката User Accounts.

На страницата, която се отваря, се показва таблица-списък на съществуващите потребителски профили. За да стартираме създаването на нов профил щракваме хипервръзката Add user account.

На следващата страница 1. попълваме в полето User name - измислено от нас потребителско име; 2. От падащият списък Host name избираме Local; 3. Щракваме бутона Generate за да се генерира силна парола, която трябва да изкопираме и запазим. (Непременно си запишете някъде паролата на този етап, защото повече няма да я видите освен ако не я смените.)

По-надолу на същата страница щракваме бутоните Data и Structure, с което предоставяме на създавания потребител всички права за достъп и редактиране на базата данни и нейната структура. Препоръчително е да се дават минимум права - само тези, с които дадения потребител ще може да изпълнява задачите си.

Отиваме в най-долната част на страницата и щракваме бутона Go, за да запазим данните за създадения потребител.

За да се уверим, че потребителят е добавен, щракваме хипервръзката User accounts, за да видим отново таблицата-списък на потребителите и в нея трябва да се вижда и новия потребител.

Изтриване на потребител

За да изтрием един или повече потребители, в таблицата-списък поставяме отметки в редовете на потребителите, които искаме да изтрием и след това щракваме бутона Go в карето Remove selected user accounts

Създаване на база данни

При създаване на потребител може автоматично да бъде създадена и база данни, над която потребителят да има дадените му права. Името на тази база данни ще съвпада с името на потребителя. За да се случи това, на страницата за създаване на потребители, трябва да се постави отметка.

Ако не е създадена база данни по този начин, то друга възможност е база данни да се създаде ръчно с щракване на хипервръзката Databases

На страницата за създаване на база данни 1. написваме името на базата данни, 2. избираме кодова таблица (добър избор е utf8_bin) и 3. щракваме бутона Create