10. Оптимизиране за социални медии

Все по-широко чрез Интернет се ползват услуги за създаване и поддържане на социални контакти, които услуги са известни под названието социални медии. Известни такива са FaceBook, Twitter, Instagram, LinkedIn и още много други. Често потребителите на социални медии, посочват в своите съобщения, пускани в тези медии, хипервръзки към страници от други сайтове. Обичайно поведение на всяка социална медия е да провери адреса на изпратената страница, да извлече от него определена информация и да генерира на база на тази информация, подходящо за своята визия представяне на страницата, която се споделя.

Собствениците на сайтове имат интерес страниците на техните сайтове да се споделят и информацията, която се показва в социалните медии от техните страници, да е в съгласие с техните планове за популяризиране на сайта.

Оптимизиране за социални медии ще наричаме процеса по приспособяване на уебстраниците за добро представяне в социални медии.

Известен протокол, който голяма част от социалните медии очакват да бъде спазван от уебстраниците, за да бъдат обработвани и представяни по предвидим начин е Open Graph. Според този протокол в заглавната част, заградена между таговете <head> и </head> на HTML кода на страниците, трябва да са налични, няколко съставени според този протокол тагове, предоставящи необходимата за социалните медии информация.

Отделно различните медии, формулират свои собствени изисквания, например, изискванията на Facebook са описани на страница developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters

Основни са таговете:

<meta property="og:url" content="http://домейн-На-Сайта/пъд-До-Страницата/">
<meta property="og:type" content="article">
<meta property="og:title" content="Заглавие на страницата">
<meta property="og:description" content="Текст описващ страницата">
<meta property="og:image" content="http://път-До-Подходящо-Изображение">
<meta property="fb:app_id" content="966242223397117">

Когато в тага с property="og:type" има стойност на атрибута content="article" Facebook отчита отделна статистика за страницата за броя на харесванията и др. действия със споделената информация. Стойност "website", води до добавяне на тази статистика към общата за сайта.

Последният таг е необходим само за избягване на едно съобщение за грешка, което е имало значение при по-предишни версии на Facebook.

Големината на изображението, чиито адрес се посочва, трябва да е минимум 200x200 px, но за по-качествен резултат препоръчваният размер е 1200x630 px. При размери по-малки от 600x315 px изображението се показва умалено, в лявата половина на предвиденото поле, а в дясната се изобразява заглавието и описанието (developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/images).

Ако вече са поставени тези тагове, проверка на тяхното функциониране се осъществява през услуга, предоставяна от Facbook на разработващите сайтове: developers.facebook.com/tools/debug За да се ползва инструмента, на посочения адрес се влиза с потребителски профил за Facebook. Адресът на страницата, която искаме да проверим, поставяме в полето за писане и щракваме бутона "Debug".

Когато собственикът на сайт желае, може да предостави на посетителите лесен начин за споделяне на страници чрез поставени в страниците на някои от предоставяните от социалните медии бутони за споделяне или харесване. developers.facebook.com/docs/plugins/like-button