Относно Речник

Re: Относно Речник

от Сайт Администратор -
Number of replies: 0
В демонстрационния курс на този сайт има пример за речник: https://vanyog.com/moodle/mod/glossary/view.php?id=42 а на страницата от официалния Help на Moodle има филмче. https://docs.moodle.org/38/en/Glossary_activity