събота, 16 януари 2021, 04:23
Сайт: Онлайн курсове
Курс: Онлайн курсове (3.10)
Речник: Речник - съкращения и термини
Д

Дейност

Дейностите са части от курсовете, в които от студентите се изискват активни действия, например: задания, които трябва да изпълнят, да отговарят или задават въпроси, да напишат коментар или мнение, да качат файл и т.н.

Документация

Документацията на Moodle на английски и някои други езици се поддържа на специален сайт https://docs.moodle.org

В най-долната част на всяка страница, показвана от Moodle, от преподавателите и от администраторите се вижда хипервръзка "Moodle документация за тази страница". По подразбиране тази хипервръзка отваря съответна страница от официалния сайт за документация, но чрез настройки може да се посочи да отваря и друг сайт, както и да се вижда и от други потребители, а не само от преподаватели.

На настоящия сайт, хипервръзката "Moodle документация за тази страница" отваря сайт с документация, написана на български и хипервръзката се вижда и от студентите.