петък, 10 юли 2020, 06:42
Сайт: Онлайн курсове
Курс: Онлайн курсове (3.8.3)
Речник: Речник - съкращения и термини
Р

Ресурс

Текст, файл, страница, видео и др., които които студентите могат да преглеждат пасивно, без да се изискват от тях други активни действия.